EMAT

Benvolgudes famílies, aquí us explicarem que anirem treballant a EMAT al llarg de les 4 Unitats del curs. Recordeu, però que cada nen té el seu ritme d'aprenentatge.


UNITAT 1

Aquí teniu un exemple del tipus d’exercicis que estem treballant en aquesta unitat. En uns dies faran la prova de la unitat 1.


QUAN ACABIN LA UNITAT 1, SABRAN...

 • Llegir, escriure i ordenar nombres fins a  10.000.
 • Crear i interpretar itineraris.
 • Identificar el prímetre de polígons.
 • Identificar el valor de cada xifra.
 • Calcular àrees de quadrats i rectangles.
 • Pesar amb la bàscula en grams i quilograms.
 • Dir l'hora: en punt, i com es diu en rellotge digital.
 • Identificar angles: restes, obtusos i aguts.
 • Sumar i restar portant amb nombres de 3 xifres.
 • Identificar els elements de la circumferència i del cercle.
 • Relacionar les capacitats amb les fraccions: mitjos, terços, quarts.
 • Fer estimacions.
 • Llegir i interpretar diagrames de barres.
 • Fer repartiments equitatius.
 • Identificar igualtats i desigualtats.
 • Conèixer els nombres negatius en contextos quotidians.
 • Aproximar els resultats de sumes i restes.

 UNITAT 2

Objectius d'aprenentatge de la unitat 2: 

 • Comprendre la multiplicació.
 • Utilitzar els ordinals.
 • Memoritzar les taules de multiplicar.
 • utilitzar la propietat commutativa de la multiplicació.
 • Multiplicar per 10,100 i 1000.
 • Comparar unitats de temps.
 • Reconèixer cossos geomètrics.
 • Aproximar a unitats de miler.
 • Entendre la divisió.
 • Estimar i calcular àrres.
 • Llegir i interpretar gràfics lineals, de barres i pictogrames.
 • Relacionar la multiplicació i la divisió.
 • Utilitzar la calculadora.
 • Triar l'operació correcta per resoldre un problema.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada